top of page

Huisregels van De Danshal

Algemene huisregels van De Danshal

 • Kleedkamer netjes achterlaten.

 • Etenswaren niet in de zaal, alleen in de daarvoor bestemde ontmoetingsruimte.

 • Alleen leiding en assistenten mogen achter de bar en bij de kassa.

 • We gaan zuinig om met elkaars spullen.

 • Ouders kunnen tijdens de les in de ontmoetingsruimte wachten.

 • De eerste 5 minuten bij opstarten en laatste 5 minuten bij afronding van de les is kijken toegestaan.

 • Geen gympen met zwarte zolen of buitenschoenen op de dansvloer.

 • We gaan lief met elkaar om, moedigen elkaar aan in onze passie voor dansen.

 • We tonen respect naar de leiding en zijn of haar eindbeslissingen, mochten hier discussies uit voortkomen, maak dit dan zo snel mogelijk bespreekbaar.

 • Communicatie gaat per groepsapp of e-mail.  Telefonisch contact kan op aanvraag bij de desbetreffende leiding.

 • Mochten er bijzonderheden zijn rondom gezondheid van u of uw kind, dan worden wij hier graag van op de hoogte gebracht als dit consequenties heeft voor de dansles.

 • Wijzigingen contactgegevens graag zelf  doorgeven aan de ledenadministratie.

 • Stopzetten abonnement is eigen verantwoordelijkheid met een opzegtermijn van één maand, er volgt ook geen terugbetaling bij eigen nalatigheid.

 • Leden die moeten wachten op hun dansles, wachten rustig in de ontmoetingsruimte tot ze opgehaald worden door de leiding of assistent.

 • De kleine zaal kan na reservering worden gebruikt voor eigen training mits er bevoegde leiding aanwezig is in het pand. Deze reservering kun je maken bij de leiding die, die avond aanwezig is in het pand. Zie Lesrooster.

 • Wanneer de groepen te groot worden, kijken we naar de mogelijkheden om de groep te splitsen.

 • De leden die bij 'de Sportfabriek' dansen dienen hun tassen in de zaal te leggen, en al klaar in sportkleding binnen te komen. Minderjarige leden maken geen gebruik van de algemene fitnesskleedkamers! Er is mogelijkheid tot schoeisel wisselen achter de grote zaal. 

bottom of page